61st Blitz Championship of Moscow, 26th August
/Images/Players/Small/grischuk3.jpg" align="left" alt="Alexander Grischuk"> Alexander Grischuk won the 61st Blitz Championship of Moscow on the prizes of newspaper "Vechernyaia Moskva" and Moscow Chess Federation. The event took place 26th August.
Final results:
1 Grischuk - 17
2-3 Bareev, Malakhov - 14
4 Nepomnjashchy - 13
5 Korotylev - 12
6 Najer - 11.5
7 Savchenko - 11
8-9 Dvalishvili, Zvjaginsev - 10.5
10-11 Dobrov, Grachev - 10
12 Dreev - 9.5
13 Amonatov - 8
14 Balashov - 7.5
15 Ulko - 6.5
16-17 Vasjukov, Papin - 6
18 Malakhov - 5.5
19 Vlasov - 4.5
20 Voevodin - 2.5