Russia vs. China, 10-16 August.
/Images/Backgr/gold.jpg" text="Black" link="Blue" alink="Green" vlink="Red">

Match Russia vs. China took place 10-16 August in Moscow.
The team of China won the match with the score 37.5 ; 34.5.
The teams:
China
Ye Jiangchuan 2681
Xu Jun 2617
Zhang Zhong 2603
Bu Xiangqzhi 2620
Wang Yue 2525
Ni Hua 2583
Xu Yuhua 2472
Zhao Xue 2477
Huang Qian 2356
Wang Hao 2433
Zhao Jianchao 2385
Shenvang 2263
        Russia
Aleksei Dreev 2690
Sergei Rublevsky 2686
Vladimir Malakhov 2674
Konstantin Sakaev 2664
Alexander Motylev 2658
Vadim Zvjaginsev 2650
Elena Zajats 2405
Olga Zimina 2430
Natalia Pogonina 2402
Jan Nepomnyashy 2476
Dmitry Andreikin 2449
Polina Malysheva 2364
/News/2004/RusChi/ruschi.php"> Results
/Java/2004/Ruschi/viewer.html"> View games
/Java/2004/Ruschi/ruschi.zip"> Games in PGN
Internet site: www.russiachess.ru