61st Blitz Championship of Moscow, 26th August
Alexander Grischuk Alexander Grischuk won the 61st Blitz Championship of Moscow on the prizes of newspaper "Vechernyaia Moskva" and Moscow Chess Federation. The event took place 26th August.
Final results:
1 Grischuk - 17
2-3 Bareev, Malakhov - 14
4 Nepomnjashchy - 13
5 Korotylev - 12
6 Najer - 11.5
7 Savchenko - 11
8-9 Dvalishvili, Zvjaginsev - 10.5
10-11 Dobrov, Grachev - 10
12 Dreev - 9.5
13 Amonatov - 8
14 Balashov - 7.5
15 Ulko - 6.5
16-17 Vasjukov, Papin - 6
18 Malakhov - 5.5
19 Vlasov - 4.5
20 Voevodin - 2.5